1. Licencja od 2020 r.

Nowe zasady po ustawie LexUber.

Czy musisz wyrobić licencję TAXI?

Nie. Licencję TAXI wyrabia nasza spółka, której będziesz udziałowcem/wspólnikiem a więc licencja taxi będzie obejmować i Ciebie.

Czy otrzymam odpis licencji TAXI i będę się w nim znajdować?

Tak otrzymasz oryginał licencji i również Twój samochód czy to prywatny czy wynajmowany będzie się w niej znajdować (numery rejestracyjne).

Czy możesz wyrobić licencję samemu?

Tak ale jedyny powód dla którego mógłbyś to zrobić to jeżdżenie pod własną firmą i bezpośrednie samodzielne rozliczanie się z Uber czy Bold co wiąże się z założeniem działalności, opłatami na ZUS, księgowość, odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego, terminy, itp.

Czy muszę mieć działalność?

Nie. Zakupując udział w spółce jesteś częścią spółki, osobą wykonującą czynności na rzecz spółki i jesteś traktowany jak byś miał działalność choć bez zobowiązań i obowiązków.

Co to jest spółka i czy będziesz mieć w związku z nią jakieś obowiązki czy zobowiązania?

Spółka z o.o. jest formą działalności i jest tworem prawnym. Spółka ma nawet swój własny NIP. Spółkę ktoś reprezentuje i jest nim prezes oraz zarząd ale nie UDZIAŁOWIEC - WSPÓLNIK jakim zostaniesz Ty. Tak więc Ty nie ma żadnych obowiązków.

Spoiler
Zgodnie z art. 151 § 4 k.s.h. za zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością odpowiada sama spółka jako osoba prawna. Ponosi ona tę odpowiedzialność samodzielnie i całym swoim majątkiem, za jej zobowiązania nie odpowiadają natomiast wspólnicy. Jest to jedna z podstaw konstrukcyjnych spółek kapitałowych, która w dużej mierze decyduje o atrakcyjności tej formy prowadzenia działalności gospodarczej.
W Polsce sąd nie ma podstawy prawnej do przenoszenia na wspólników odpowiedzialności za działania spółki. Wspólnicy są więc obciążeni właściwie jedynie ryzykiem gospodarczym, związanym z wniesieniem do spółki wkładów.

Czy licencja spółki obejmuje Ciebie?

Spółka jako twór prawny nieosobowy nie jest w stanie zrobić licencji sama sobie, gdyż nie jest człowiekiem. Spółka nabywa licencję poprzez fakt, iż to osoba reprezentująca spółkę ma taką licencję i to powoduje, że cała spółka ma licencję i jest wydawana pod dane spółki. Jest masa spółek i różnych branż i każda z nich nabywa właśnie w taki sposób uprawnienia. W przypadku licencji Taxi składa się wniosek o wydanie licencji na spółkę a Ciebie zgłasza jako kierowcę w spółce aby wydać Ci identyfikator kierowcy taksówki.

Jaki koszt jest zakupu udziałów, czy można zrobić to zdalnie i jak to wygląda?

Zakup jednego udziału będzie kosztować Cię całe 50 zł plus około 30 zł za sporządzenie aktu notarialnego dla notariusza. Wszystko załatwiamy zdalnie. Przesyłamy Ci czysty egzemplarz umowy zakupu udziału, uzupełniasz go swoimi danymi i idziesz do obojętnie jakiego notariusza aby poświadczył zawarcie transakcji oraz Twój podpis na umowie. Następnie wysyłasz 2 egzemplarze do nas aby prezes spółki udał się do notariusza w naszym mieście i podpisał przy nim umowę. Notariusz mając poświadczone podpisy przez Twojego notariusza, formalnie zamyka transakcję i prezes otrzymuje 2 umowy obustronnie podpisane i poświadczone notarialnie.
Twój wkład to 50zł - zakup 1 udziału w spółce.

Jak wygląda licencja TAXI, którą otrzymam?

Zdjęcia zostały załączone na dole do tego posta.

Dodane pliki:
  • 1586370988032.jpg
  • 1586371026223-min2.jpg
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial