Nowe zasady po ustawie LexUber.

Czy musisz wyrobić licencję TAXI?

Nie. Licencję TAXI wyrabia nasza spółka, której będziesz udziałowcem/wspólnikiem a więc licencja taxi będzie obejmować i Ciebie.

Czy otrzymam odpis licencji TAXI tak jak dotychczas na przewóz osób i będę się w nim znajdować?

Tak otrzymasz odpis licencji i również Twój samochód czy to prywatny czy wynajmowany będzie się w niej znajdować (numery rejestracyjne).

Czy możesz wyrobić licencję samemu?

Tak ale jedyny powód dla którego mógłbyś to zrobić to jeżdżenie pod własną firmą i bezpośrednie samodzielne rozliczanie się z Uber czy Bold co wiąże się z założeniem działalności, opłatami na ZUS, księgowość, odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego, terminy, itp.

Czy muszę mieć działalność?

Nie. Zakupując udział w spółce jesteś częścią spółki, osobą wykonującą czynności na rzecz spółki i jesteś traktowany jak byś miał działalność choć bez zobowiązań i obowiązków.

Co to jest spółka i czy będziesz mieć w związku z nią jakieś obowiązki czy zobowiązania?

Spółka z o.o. jest formą działalności i jest tworem prawnym. Spółka ma nawet swój własny NIP. Spółkę ktoś reprezentuje i jest nim prezes oraz zarząd ale nie UDZIAŁOWIEC – WSPÓLNIK jakim zostaniesz Ty. Tak więc Ty nie ma żadnych obowiązków.


Zgodnie z art. 151 § 4 k.s.h. za zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością odpowiada sama spółka jako osoba prawna. Ponosi ona tę odpowiedzialność samodzielnie i całym swoim majątkiem, za jej zobowiązania nie odpowiadają natomiast wspólnicy. Jest to jedna z podstaw konstrukcyjnych spółek kapitałowych, która w dużej mierze decyduje o atrakcyjności tej formy prowadzenia działalności gospodarczej.
W Polsce sąd nie ma podstawy prawnej do przenoszenia na wspólników odpowiedzialności za działania spółki. Wspólnicy są więc obciążeni właściwie jedynie ryzykiem gospodarczym, związanym z wniesieniem do spółki wkładów.


Twój wkład to 50zł – zakup 1 udziału w spółce.1. Licencja do 2019 r.

Dlaczego partnerzy nie dają licencji do ręki i czy otrzymasz ją od nas?